Längd

Elastocon – kalibrering av planskivorLängd är den storhet där vi har flest metoder för olika typer av mätdon.

Mikrometrar, skjutmått, mätur, mätskalor, måttband och planskivor kalibreras både i fält och på kalibrerings­laboratoriet.

Elastocon passbitskomparator Tesa UPDPassbitar, ringar och tolkar kalibreras bara i vårt kalibrerings­laboratorium eftersom stora krav ställs på mätmiljön och utrustning. 

Vi erbjuder nu bättre kapacitet och precision i längdkalibreringen, både med en ny passbitskomparator och med Labconcept Nano, den senaste generationens längdmätbänk.

Läs mer om vår nya längdmätbänk här.

Temperatur

Elastocon kalibrerar temperaturmätareVi erbjuder ackrediterad kalibrering av temperatur­mätare från -70 °C upp till 400 °C. Vi kalibrerar även temperatur­mätare upp till 1000 °C med spårbarhet.

I vårt kalibrerings­laboratorium använder vi oftast vätskebad för kalibrering av temperatur­mätare, då detta ger den bästa noggrannheten.

Vi har även möjlighet att kalibrera i luft, t.ex när givaren inte tål vätska. Dessutom kan vi kalibrera värmeskåp och vätskebad.

I fält använder vi blockkalibrator vilket ger en något sämre noggrannhet, men är behändigare i fält.

Tryck

Elastocon kalibrerar tryckmätareVi erbjuder kalibrering av tryckmätare från -80 kPa upp till 40 MPa. Detta görs både i fält och i vårt kalibrerings­laboratorium.

Massa

Elastocon kalibrerar vågarVågar kalibreras nästan uteslutande i fält, eftersom visningen påverkas mycket av den omgivande miljön til exempel tyngd­acceleration och luftdrag.

Vi kalibrerar ackrediterat vågar upp till 150 kg. Vågar upp till 5 ton kalibrerar vi med spårbarhet.

I samarbete med annat kalibrerings­företag kan vi även erbjuda ackrediterad kalibrering av referens­vikter.

Hårdhet

Elastocon kalibrerar referensblock för Shore och IRHDHårdhetsmätare för gummi och plast i skalorna IRHD och Shore kalibrerar vi både i vårt laboratorium och i fält.

Referensblock för Shore och IRHD kalibrerar vi i vårt laboratorium.

Kraft

Vi utför ackrediterad kalibrering av dragprovare upp till 500 kN i både drag- och tryckbelastning och då ingår också kalibrering av hastighet och töjning.

Elastocon kalibrerar dragprovareVi kan även kalibrera andra typer av kraft­mätare, som lastceller med förstärkare.

Hastighet

Denna kalibrering genomförs främst på dragprovare.

Töjning

Liksom för hastighet, görs denna kalibrering främst på dragprovare. Vi kan även klara andra typer av extensometrar.

Tid

(ej ackrediterad metod)

Som tidsreferens har vi en dator som är spårbart kalibrerad mot SP:s atomur.

Relativ luftfuktighet

Elastocon kalibrerar hygrometrar(ej ackrediterad metod)

Hygrometrar kalibrerar vi i vårt laboratorium, medan klimat­skåp oftast görs i fält av praktiska skäl.

Gasflöden

(ej ackrediterad metod)

Flödesmätare för åldrings­skåp och analys­instrument kan vi kalibrera för flöden upp till 20 l/min.

Glans

Elastocon kalibrerar glansmätare(ej ackrediterad metod)

Vi kalibrerar glansmätare av olika fabrikat.

Vridmoment

(ej ackrediterad metod)

Elastocon kalibrerar momentnycklar

Vi kalibrerar momentnycklar upp till 3 000 Nm.

I samarbete med annat kalibrerings­företag kan vi även erbjuda ackrediterad kalibrering.

Elektriska storheter

Elastocon kalibrerar resistivitetsprovare och konduktivitetsmätare(ej ackrediterad metod)

Vi kalibrerar resistivitets­provare och konduktivitets­mätare.

I samarbete med annat kalibrerings­företag kan vi erbjuda kalibrering av andra elektriska instrument som exempelvis multimetrar.

Vill du veta mer?
Kontakta Elastocon Mätcentrum här