Elastocon Mätcentrum utför kvalificerade uppmätningar i koordinatmätmaskin

Elastocon Mätcentrum utför kvalificerade uppmätningar av bland annat utfallsprover, prototyper och fixturer.

Vår utrustning består bland annat av koordinat­mätmaskin, yt- och formmät­utrustning och profil­projektor med mera. Mätområdet i vår koordinat­mätmaskin är 700 × 600 × 450 mm och noggrannheten ± 5 μm.

Vi utför också konsultverksamhet inom mätteknisk rådgivning inför mätning.