elastocon faltkalibrering buss 750px

Elastocon fältkalibreringElastocon Mätcentrum utför en stor del av sina kalibreringsuppdrag ute i fält, på plats hos olika kunder.

Många utrustningar är för stora för att skickas in för kalibrering, eller påverkas för mycket av omgivningsmiljön. Då är det en stor fördel att de kan kalibreras på plats. Samtidigt kan kringutrustning också kalibreras och kunden behöver på så sätt inte avvara sin utrustning.

Största delen av fältkalibreringarna utförs i Sverige, Norge och Danmark, men vi utför även fältkalibrering i övriga delar av världen.

För närvarande arbetar fem personer med kalibrering hos Elastocon, varav två stycken oftast är ute på fältkalibreringar.

Vill du veta mer?
Kontakta Elastocon Mätcentrum här

Du kan även läsa mer i vår översiktsbroschyr om kalibrering

elastocon kalibreringsbroschyr 200px

Ladda ner Elastocon Mätcentrums översiktsbroschyr om kalibrering