Vad cookies är och hur de fungerar

Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bland annat i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av cookies är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

Elastocons användning av cookies

Elastocon använder cookies för olika funktioner på webbplatsen samt för att följa upp webbplatsen besökstrafik, för att med hjälp av insamlade data kunna förbättra webbplatsen.

Elastocon använder två typer av cookies. Den ena typen är en varaktig cookie som sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Den används bland annat för funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas session-cookies, och dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen, för att exempelvis hålla reda på om besökaren är inloggad. Elastocon använder dessutom så kallade tredjeparts-cookies för bland annat analys av trafikmönstren med hjälp av tredje part.

Besökarnas samtycke

Den besökare som vill undvika att cookies används kan via inställningar i webbläsarens säkerhets- eller sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies alls, eller så att besökaren får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på datorn. Besökaren har även möjlighet att via sin webbläsare acceptera enbart sessions-cookies. Besökaren kan också välja att avlägsna tidigare lagrade cookies. Det är inte säkert att alla funktioner på webbplatsen kommer att fungera för de besökare som väljer att inte acceptera cookies.