Vad är ackrediterad kalibrering?

Swedac ackreditering nr. 1678En ackrediterad kalibrering utförs enligt en av Swedac godkänd metod. Detta utförs av ett kalibreringslaboratorium som har ett kvalitetssystem och metoder som är godkända och står under fortlöpande kontroll av Swedac, som är en statlig myndighet och svenskt ackrediteringsorgan.

Läs mer om Swedac här

Varför ackreditering?

Ackreditering sätter en nivå för kvaliteten i verksamheten. Vid ackreditering ställs krav på kvalitetssystem och kompetens. Dokumentation granskas och bedömning görs på plats. Det ger "ordning och reda" i verksamheten och risken för fel minimeras. En verksamhet som är ackrediterad kan bevisa sin kompetens i Sverige och internationellt.

Elastocon började med kalibrering 1993 och verksamheten är ackrediterad av Swedac sedan 2000.

Ladda ner: Elastocon ackrediteringscertifikat ISO 17025.pdf

Elastocon ackrediteringscertifikat ISO 17025

Ladda ner: Swedac beslut, ISO-17025, Elastocon kalibrering.pdf

Swedac beslut, ISO 17025, Elastocon kalibrering 2018

Vill du veta mer?
Kontakta Elastocon Mätcentrum här